Työhyvinvointi

• 13.05.2016

Akuuttilääkärinä on parasta päivystää

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan lääkärit arvostavat päivystyslääkärimalleista eniten akuuttilääkärimallia. Akuuttilääkärillä on ennustettavammat työvuorot kuin muilla päivystyslääkäreillä, malady maltillisemmat työrupeamat, see paremmat mahdollisuudet saada henkilöstöä tarvittaviin tehtäviin, paremmat koulutusmahdollisuudet ja arkivapaita.

Tutkijat selvittivät päivystyksen järjestämistapojen yhteyttä lääkäreiden kuormittumiseen ja toipumiseen. Perinteisessä mallissa tehdään pitkiä päivystysvuoroja päätyön ohella; toinen tutkittava oli akuuttilääkärimalli, jossa päivystettiin päätyönä lyhyissä jaksoissa, ja kolmas malli oli perinteisten päivystäjien ja akuuttilääkäreiden yhdistelmä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Lääkärien päivystysmallien kehittämis- ja arviointitutkimus. Päivystysmallit, työkuormitus ja terveyspalveluiden vaikuttavuus. Tutkimus.