Vatesin kehittämispäällikkö Kaija Ray kertoo, että koulutusmateriaali on otettu jo käyttöön työpaikoilla. – Palautteen mukaan aineiston laajuus on sopiva ja oleelliset tiedot löytyvät. Vatesin kehittämispäällikkö Kaija Ray kertoo, että koulutusmateriaali on otettu jo käyttöön työpaikoilla. – Palautteen mukaan aineiston laajuus on sopiva ja oleelliset tiedot löytyvät.

Työterveys

• 21.10.2019

Auta työntekijää mäessä

Läheisen kuolema, diabetes, työuupumus… Jokaisen elämässä tulee eteen isompia ja pienempiä vastoinkäymisiä. Kuprujen ei tarvitse johtaa työnteon lopettamiseen, vaan ratkaisu voi löytyä työn mukauttamista ja tukemisesta. Kaikille avoin koulutusmateriaali antaa siihen käytännön neuvoja.

Tehtävät ovat muuttuneet aika paljon, mutta olen osallistunut normaaleihin arkirutiineihin ja harjoituksiin kykyjeni mukaan. Näin sanoo palomies Pertti Ääri videolla, jossa hän kertoo työstään MS-taudin toteamisen jälkeen. Hän on yksi niistä lähemmäs kahdesta miljoonasta Suomen työikäisestä, jolla on jokin pitkäaikaissairaus tai työvamma (Tilastokeskus 2011).

Toisaalta Ääri toimii esimerkkinä osatyökykyisestä työntekijästä, jonka osaaminen on osattu ottaa käyttöön sairaudesta huolimatta.

– Jokaisella, jolla on työkykyä jäljellä, pitäisi olla mahdollisuus käyttää sitä, sanoo kehittämispäällikkö Kaija Ray.

Ray työskentelee Vates-säätiössä, joka pyrkii edistämään vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaista työllistymistä.

Työkyky ontuu joskus jokaisella

Osatyökykyisyyttä on monenlaista – osatyökykyisiä voivat olla esimerkiksi pitkäaikaissairaat, vakavasta sairaudesta toipuvat, elämänkriisin kokeneet tai vammaiset.

Osatyökykyisyys voi siis olla myös tilapäistä.

Rajoituksista huolimatta osatyökykyisellä ihmisellä on paljon potentiaalia tehdä töitä.

– Kykyä työskennellä ei kuitenkaan monesti tunnisteta tai osata hyödyntää, Ray kertoo ongelmasta.

Yhdeksi vastaukseksi pulmaan on luotu Työn tukena -sivusto. Työsuojelurahaston rahoituksen avulla tehtyyn koulutusmateriaaliin on koottu tietoa siitä, miten työpaikoilla voidaan ylläpitää ja edistää henkilöstön työkykyä.

– Vaikka keinoja tukea ja mukauttaa työtä sekä auttavia tahoja on, tieto on ollut sirpaleista, Ray tietää.

Vates teki koulutusmateriaalin yhteistyössä SAK:n ja Hyvinvointiala HALI ry:n sekä OTT Jaana Paanetojan kanssa. Tekijöiden tavoitteena oli myös normalisoida osatyökykyisyyttä.

– Ohimenevät tai pysyvät muutokset työkyvyssä koskettavat lähes jokaista jossain vaiheessa elämää, Ray muistuttaa.

– Materiaalia voi käyttää myös varhaiseen puuttumisen mallin rakentamiseen ja täydentämiseen, Kaija Ray kertoo koulutusmateriaalin hyödyntämisen mahdollisuuksista.

– Materiaalia voi käyttää myös varhaiseen puuttumisen mallin rakentamiseen ja täydentämiseen, Kaija Ray kertoo koulutusmateriaalin hyödyntämisen mahdollisuuksista.

Neuvoja avuksi, ei rasitteeksi

Sivustolle on koottu runsaasti neuvoja ja tietoa pulmatilanteisiin. Sieltä löytyy Pertti Äären kertomuksen lisäksi muita videoita, podcasteja, linkkejä ja keskusteluaihioita käytännön tarpeisiin.

Sivusto rakentuu kolmen otsikon alle: Monimuotoisuuden edistäminen työelämässä, Henkilöstön edustajan roolit ja tehtävät käytännössä sekä Sairaus, tapaturmat ja työ.

Itseopiskeluun tehty materiaali on suunnattu erityisesti henkilöstön edustajille, luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille sekä esimiehille ja HR-henkilöstölle.

– Tarkoituksena ei ole lisätä vastuuhenkilöiden työtä, vaan päinvastoin helpottaa sitä, Ray huomauttaa.

Tavoite on, että esimerkiksi rakennustyömaan luottamusmies löytää materiaalista reitin  auttaa Masaa, jonka selkä reistailee jo toista vuotta.

Miksi Masaa paapotaan?

– Sivuston avulla voi jokainen kerrata tai täydentää omaa osaamistaan ja poimia asioita, jotka helpottavat osatyökykyisyyteen tai monimuotoisuuteen liittyvien asioiden puheeksi ottamista.

Ray painottaa puhumisen merkitystä, sillä jos syitä tukitoimille ei avata, voi syntyä kateutta tai epäoikeudenmukaisuuden tunnetta.

Esimerkiksi yhden työntekijän saamista apuvälineistä tai työn helpotuksista voi syntyä epäreiluuden tunne: miksi Masaa höösätään ja meitä muita ei?

– Osatyökykyisyyden tukemisessa on aina mukana sekä inhimillinen että käytännön puoli, Ray muistuttaa.

Materiaali on saatavissa Vatesin verkkosivustolla.

Lisätietoa Työsuojelurahaston verkkosivuilta: Henkilöstön edustajat monimuotoisuuden edistäjinä.