Työterveys

• 13.05.2016

Diabetesta sairastavat monisairaita

Diabetesta sairastavilla on muita suurempi riski mielenterveyden häiriöiden, malady erityisesti masennuksen, viagra tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä sydän- ja verisuonitautien aiheuttamalle työkyvyttömyydelle. Niiden takia työkyky heikkenee etenkin heikossa sosioekonomisessa asemassa olevilla.

Tiedot ovat Työterveyslaitoksen koordinoimasta tutkimushankkeesta, jota ovat rahoittaneet Suomen Akatemia ja Työsuojelurahasto tukemalla erikoistutkija Jenni Ervastin analyysimatkoja Ruotsiin. Tutkijat ovat analysoineet paitsi ruotsalaisen, myös suomalaisen, englantilaisen ja ranskalaisen kohorttiaineiston.

Diabetesta sairastavista lähes 90 prosentilla on tyypin 2 diabetes. Sitä sairastaa lähes puoli miljoonaa suomalaista, osa tietämättään. Tyypin 2 diabetes on kansantauti, joka yleistyy nopeasti.

Diabetekseen liittyy työkyvyttömyyttä jo kolme vuotta ennen taudin toteamista ja erityisesti sen jälkeen. Seitsemän vuoden seurannassa diabetesta sairasvilla oli keskimäärin 95 vuotuista työkyvyttömyyspäivää, kun vertailuryhmässä niitä oli 35.

Ruotsalaisaineistossa diabetesta sairastavilla oli noin 20 päivää enemmän poissaoloja mielenterveyden häiriöiden takia kuin niillä, joilla ei ollut diabetesta. Vastaava ero tuki- ja liikuntaelinsairauksissa oli noin 12 päivää ja sydän- ja verisuonitaudeissa noin kuusi päivää vuodessa. Diabeteksesta itsestään aiheutui keskimäärin vain kaksi poissaolopäivää vuodessa.

Tutkijoiden mukaan diabeteksen ehkäisyyn ja hoitoon pitäisi liittää erityisesti masennuksen tutkiminen ja hoito – ja päinvastoin.

Työkyvyttömyyden ehkäisyssä pitäisi kiinnittää huomiota oheissairauksiin ja elämäntapoihin. Riskiryhmiin kuuluvat heikossa ammattiasemassa olevat, yksineläjät ja maahanmuuttajat.

Jenni Ervasti: Diabetes ja työkyvyn ennuste – valtakunnallisesti edustavaan väestöotokseen perustuva rekisteritutkimus. Muu stipendi.