TSR-tietoa

• 21.05.2015

Hankkeisiin 7,9 miljoonaa

Työsuojelurahasto rahoitti hankkeita 7, 9 miljoonalla eurolla vuonna 2014. Rahasto vastaanotti 479 hakemusta, joista rahoitettavaksi hyväksyttiin 234.

Rahasto rahoittaa lain mukaan myös Työturvallisuuskeskusta, jonka tuki oli 3,1 miljoonaa euroa. Rahoituksen kokonaissumma nousi siten yhteensä 11 miljoonaan euroon.

Hakemusten määrä nousi 83:lla vuodesta 2013. Haettu summa oli 27,2 miljoonaa euroa, 2,3 miljoonaa enemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 2013 hakemuksia hyväksyttiin 200, ja niitä rahoitettiin 6,9 miljoonalla eurolla.

Suurin yksittäinen tutkimusmääräraha oli 220 000 euroa, ja se myönnettiin Työterveyslaitoksen tutkimushankkeelle Työaikojen muutosten ja kehittämisinterventioiden vaikutukset työturvallisuuteen, työhyvinvointiin ja työuriin. Tutkimuksesta vastaa tutkimusprofessori Mikko Härmä. Hankkeessa edistetään osatyökykyisten ja ikääntyneiden työturvallisuutta, työhyvinvointia, työuria ja tuottavuutta jaksotyössä.