TSR-tietoa

• 13.05.2016

Hankkeisiin 8,6 miljoonaa

Vuonna 2015 Työsuojelurahasto rahoitti työelämän tutkimus-, kehitys- ja tiedotushankkeita 8, 6 miljoonalla eurolla. Rahasto vastaanotti ja käsitteli 528 hakemusta, joista rahoitettavaksi hyväksyttiin 273.

Rahasto rahoittaa lain mukaan myös Työturvallisuuskeskusta, jonka tuki oli 3,1 miljoonaa euroa. Rahoituksen kokonaissumma oli siten yhteensä 11,7 miljoonaa euroa.

Hakemuksia tuli 49 enemmän kuin vuonna 2014. Haettu summa nousi runsaat 55 000 euroa ja oli 27,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 hakemuksia vastaanotettiin 478, hyväksyttiin 243, ja niitä rahoitettiin 7,9 miljoonalla eurolla.

Suurin yksittäinen tutkimusmääräraha, 190 000 euroa, myönnettiin Työterveyslaitoksen tutkimushankkeelle Terveyssuunnitelman ja motivoivan ohjauksen vaikutus työkykyyn ja työkyvyn lukutaitoon.

Työsuojelurahasto otti lokakuussa 2014 käyttöön uutena rahoitusmuotona tuotteistusmäärärahan. Vuonna 2015 tuotteistusmäärärahahakemuksia saapui 20, joista hyväksyttiin yhdeksän.