Johtaminen

• 19.05.2015

Hoivakodit vastuullisiksi

Neljä yksityistä eri alojen hoivakotia Uudeltamaalta kehitti palveluitaan ja asiakastyötään vastaamaan vastuullisia arvoja. Kaikki yritykset panostivat siihen, että henkilökunta kantaisi aktiivisesti vastuuta omista toimistaan sovittuja pelisääntöjä noudattaen ja että toiminta olisi laadukasta ja läpinäkyvää.

Ulkopuolisena asiantuntijana kehittämishankkeessa toimi työyhteisövalmentaja Leila Kouvonen.

Tavoitteita oli helppo asettaa, mutta sovittuun sitoutuminen vaati jonkin verran vääntöä. Kaikissa hoivakodeissa vastuullisuus kuitenkin parani muun muassa sidosryhmien ja johdon palautteiden perusteella. Mittarit ja työn näkyväksi tekeminen auttoivat asiaa.

 

Palvelukoti Vantaan Kerttuli Oy: Vastuullisuus ja sen
kehittyminen organisaatiossa (neljän organisaation
konsortiohanke). Kehittämisavustus.