Työturvallisuus

• 19.05.2015

Inhimillinen tekijä haltuun

3T Ratkaisut konseptoi inhimillisen turvallisuustekijän iTu-koulutus- ja valmennusmallin. Käytännönläheistä mallia tukevat multimedia, kolme videota ja kaksi työkirjaa. Paketti soveltuu Suomen työpaikoille toimialasta riippumatta.

Turvallisuuden ratkaisee usein valpas ja turvallisuustietoinen ihminen, joka huomaa vaaraa ennakoivat signaalit eikä joudu onnettomuuksiin. Malli ja materiaalit muun muassa aktivoivat työntekijän omaa riski- ja tilannetietoisuutta sekä turvallisuuden itsearviointikykyä. Esimiehille ne tarjoavat valmiuksia johtaa turvallisuutta inhimillisen turvallisuustekijän näkökulmasta.

 

3T Ratkaisut Oy: Inhimillinen tekijä haltuun! Koulutus- ja tiedotushanke.