Työhyvinvointi

• 17.05.2017

Intuitiota voi kehittää

Asta Raami vie intuition äärelle kirjassaan Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä (Kustantamo S & S 2016).

Raami on tutkinut intuitiota ja sisäisen tietämisen monimuotoisuutta pitkään. Vuonna 2015 hän väitteli aiheesta Aalto-yliopistossa. Kirja hyödyntää väitöskirjaa taustamateriaalinaan.

Raamin mukaan intuitio ei ole sattumanvaraista vaan kukin voi kehittää intuitiivisen tietämisen tapojaan tietoisesti.

Kirjassa on tieteellisiä tutkimustuloksia, käytännön harjoituksia ja työkaluja, jotka auttavat oman intuition toiminnan havainnoinnissa.

Lisäksi kirjoittaja itse ja kirjaa varten haastatellut kertovat, kuinka he hyödyntävät intuitiota elämässään. Mukana on taiteilijoita, muotoilijoita, opettajia, lääkäreitä, käsityöläisiä, eläkeläisiä sekä perheenäitejä ja -isiä.

Asta Raami: Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä -kirja. Muu stipendi.