Työterveys

• 17.05.2017

Keski-ikäinen, liiku enemmän!

Tohtorikoulutettava Ansku Holstilan mukaan keski-ikäisiä ja ikääntyviä kannattaa työpaikoilla kannustaa liikkumaan. Terveitä työntekijöitä voisi kannustaa myös rasittavaan liikuntaan. Holstilan väitöskirja käsittelee keski-ikäisten ja ikääntyneiden liikunta-aktiivisuuden muutoksia ja niiden vaikutuksia työ- ja toimintakykyyn. Työ tarkastetaan Helsingin yliopistossa elokuussa 2017.

Tulosten mukaan lisääntynyt liikunta oli yhteydessä parempaan tulevaan fyysiseen toimintakykyyn ja vähentynyt huonompaan. Lisääntynyt liikunta oli yhteydessä pienempään sairauspoissaolojen riskiin.

Liikunnan lisääminen vähäisestä tai kohtuullisesta rasittavaan oli yhteydessä pienempään työkyvyttömyyseläkkeiden riskiin. Vastaavasti liikunnan vähentäminen rasittavasta kohtuulliseen tai vähäiseen oli yhteydessä suurempaan työkyvyttömyyseläkkeen riskiin.

Ansku Holstila: Keski-ikäisten ja ikääntyneiden työntekijöiden liikunta-aktiivisuuden muutokset suhteessa työ- ja toimintakykyyn -väitöskirjatyö. Loppuunsaattamisstipendi.