Napakat

• 16.05.2018

Kokemuksia kotihoidon ulkoistuksesta

Henkilöstö koki kotihoitoalueensa ulkoistuksen rangaistuksena, kaupunki oli tyytyväinen, kun sai tavoitellut merkittävät säästöt. Palvelun laatu notkahti mutta nousi myöhemmin.

Näin voi kiteyttää Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden yksikön tutkimuksen, jossa seurattiin kotihoitoalueen ulkoistuksen vaikutuksia ja vaikuttavuutta. Tutkimuskohteena oli Lahden Launeen kotihoitoalue, joka ulkoistettiin kahdelle yksityiselle yritykselle.

Aineistot hankittiin mahdollisimman reaaliaikaisesti elokuusta 2015 kesäkuuhun 2017. Tuloksia voi hyödyntää sote-uudistuksen viemisessä ruohonjuuritasolle. Jatkossa kannattaisi tutkia, miten tukea henkilöstöä myllerryksissä.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT Lahti: Ulkoistuksen vaikutusten arviointi kotihoidossa – USVAKO-tutkimushanke. Tutkimus.