Työhyvinvointi

• 19.05.2015

Kuntien työaikojen kuormitus kuriin

Työterveyslaitoksen tutkijat kehittivät kunta-alalle toimintamallin, joka auttaa kehittämään työaikoja entistä ergonomisemmiksi. Tämä tukee sekä terveyttä että työssä jaksamista.

Malli mahdollistaa jaksotyön työhyvinvointivaikutusten tutkimisen tieteellisesti, rekisteriperustaisesti. Hankkeessa it-palveluyritys CGI kehitti Titania-vuorosuunnitteluohjelmiston, joka helpottaa kuormittavuuden arviointia ja työaikojen yhteisöllistä suunnittelua.

Työaikojen kuormittavuuden arvioinnista on sivusto Työterveyslaitoksen sivuilla www.ttl.fi.

 

Työterveyslaitos: Työaikojen kehittäminen kunta-alalla. Tutkimus- ja kehityshanke.