Työhyvinvointi

• 13.05.2016

Lasikattoon törmää toimituksissakin

Toimitusten on ajateltu olevan tasa-arvoisia työpaikkoja, sildenafil mutta lasikattoja on niissäkin. Ammattialan muuttuminen naisvaltaiseksi vuoden 1995 jälkeen ei ole tehnyt siitä tasa-arvoista, sanoo tutkija, FT Heidi Kurvinen. Edelleen miehillä on yliedustus toimitusten johtoportaissa, ja naiset jäävät jälkeen palkkauksessa.

Kurvinen tutki suomalaisten toimittajanaisten kokemuksia tasa-arvosta 1960-luvulta nykypäivään osana väitöskirjansa jälkeistä post doc -tutkimusta. Ammatti vaikuttaa tasa-arvoiselta, koska naiset ja miehet tekevät toimituksissa samaa työtä. Silti tiedostamattomat asenteet vaikuttavat eriarvoiseen kohteluun ja heijastuvat myös mediateksteihin.

Kurvisen mukaan työelämässä ilmenee eriarvoisuutta paitsi sukupuolen, myös iän, seksuaalisen suuntautumisen ja etnisen taustan vuoksi. Kurvinen toteutti Suomen Journalistiliiton kanssa yhteistyössä tasa-arvoesitteen.

Heidi Kurvinen: Suomalaisten toimittajanaisten kokemukset tasa-arvosta 1960-luvulta 2000-luvulle. Muu stipendi.