Työhyvinvointi

• 13.05.2016

Myös työntekijät voivat kehittää

Muuttuvassa työelämässä organisaatiot tarvitsevat johdosta lähtevän kehittämisen lisäksi työntekijöiden panosta kehittämiseen. Käsitys työntekijöiden toimijuudesta perustuu siihen, buy viagra että työntekijät ja asiakkaat oivalletaan keskeisiksi lähteiksi ja toimijoiksi työn ja palvelun uudistamisessa.

Työntekijöiden innovatiivisia ratkaisuja ja oivalluksia olisi voitava entistä paremmin hyödyntää tuottavuuden ja työhyvinvoinnin edistämisessä.

Työterveyslaitoksen Toimi-hanke tarkasteli työntekijöiden muutostoimijuutta vanhuspalvelutyössä, pharmacy joka elää yhteiskunnallisesti erittäin haasteellista kehitysvaihetta. Tavoitteena oli edistää omaan työhön vaikuttamista, sovaldi aloitteellisuutta ja arjen ideoiden esiin nostamista.

Työvälineinä olivat innovaattorin työkirja ITU! ja kehitysvuoropuhelu. Niitä kokeiltiin neljässä vanhuspalveluorganisaatiossa. Suurin osa kokeilijoista oli palvelutalojen ja kotihoidon lähi- ja sairaanhoitajia.

Työntekijöiden kehittämistoimijuus osoittautui vaikeasti tavoitettavaksi ja hauraaksi. He eivät mieltäneet itseään palvelun kehittäjiksi tai muutosvoimaksi. Huomattava osa kehittämistoimijuudesta nivoutui arkiseen, pienimuotoiseen kehittämiseen ja innovointiin.

Työntekijöistä tunnistettiin kolme erilaista otetta: kyseenalaistava, ideoita ja ratkaisuja pohtiva sekä konkreettisia tekoja sisältävä kehittämistoimijuusote.

Kaikissa kokeiluyksiköissä Toimi-hanke vahvisti työntekijöiden kehittämistoimijuutta, sai aikaan voimaantumista, konkreettisia toimintatapamuutoksia palvelutoimintaan ja ideoita kehittämiskäytäntöjen parantamiseen.

Kriittinen kysymys on, lähteekö johto juurruttamaan menetelmiä niin, että uusi kehittämiskäytäntö jää arkeen elämään.

Työterveyslaitos: Työntekijöiden kehittämistoimijuutta edistävien menetelmien käyttöönotto ja kehittävä seuranta (Toimi-hanke). Tutkimus.