Työterveys

• 17.05.2017

Nanohiukkaset riskinä asfalttityössä

Asfaltointityössä käsitellään kuumaa asfalttimassaa, josta vapautuu myös kaikkein pienimpiä eli nanokoon hiukkasia. Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan erityisesti levityskoneen kuljettaja altistui kaikille hiukkasille – myös nanohiukkasille – ja kaasumaisille yhdisteille eniten.

Nanokoon hiukkasilla tiedetään olevan haitallisia terveysvaikutuksia. Ne aiheuttavat esimerkiksi keuhko- ja sydänsairauksia sekä alentavat elinajanodotetta.

Nykyiset työturvallisuusrajat perustuvat hiukkasten massapitoisuuteen. Tästä seuraa epäsuhta, koska nanokoon hiukkasten massa on mitätön mikrometrikoon hiukkasiin verrattuna. Kuitenkin lukumääräisesti nanohiukkasia vapautui huomattavasti.

Tutkimuksen pohjalta voikin pohtia, mitä hiukkasparametreja asfalttityössä olisi syytä mitata massapitoisuuden lisäksi, kun tavoitellaan parempaa työhygieniaa ja työntekijöiden hyvinvointia.

Jani Leskinen: Asfalttityöntekijöiden altistuminen nanohiukkasille. Muu stipendi.