Napakat

• 17.05.2017

Onko huono palkka naisen oma vika?

Miksi menit valitsemaan huonosti palkatun naisvaltaisen alan? Miksi aloit hoivatyöhön julkiselle puolelle etkä insinööriksi yksityiselle sektorille? Huono palkka on oman väärän valintasi seuraus.

Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä on tavoite, jota Suomessa ei ole saavutettu. Yleistä on syyllistää naisia valinnoistaan. Usein myös kiistetään kokonaan palkkaerojen olemassaolo.

Tutkijatohtori Paula Koskinen-Sandberg Helsingin yliopistosta sanoo, että palkkaero perustuu etenkin naisten työn aliarvostukseen. Taustalla eivät ole individualistiset syyt, kuten yksilön ammattialan valinta, vaan rakenteelliset ja poliittiset syyt.

Koskinen-Sandberg väitteli syksyllä 2016 sukupuolten palkkaerojen taustatekijöistä. Tutkimus hakee naisten työn aliarvostuksen juuria esimerkiksi hyvinvointivaltion synnystä. Hyvinvointivaltio on tarjonnut naisille ja heidän työnteolleen olennaisia palveluita. Toisaalta se nojaa siihen, että tarvitsee edullisempaa naistyövoimaa. Osin sen takia Suomessa on olemassa naisvaltainen toissijainen työmarkkina. On tärkeää ymmärtää, että asioilla voi olla samaan aikaan sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia.

Tutkija kiinnittää huomiota myös työehtosopimusjärjestelmään. Se turvaa tietyt työn tekemisen ehdot, mikä on tärkeätä. Naisten työn aliarvostuksen liittyvät palkkasuhteet on kuitenkin sementoitu järjestelmään, ja niiden muuttamiseksi ei ole ilmeisesti ollut riittävästi intressejä.

Organisaatioiden palkkausjärjestelmät eivät tutkijan mukaan välttämättä perustu huolelliseen arviointiin vaan vanhan järjestelmän perusteettomat palkkaerot on upotettu uuteen järjestelmään aika pitkälti sellaisinaan.

Työpaikkatasolla voi toki palkkaeroihin vaikuttaa, mutta silti tutkija heittää pallon työmarkkinajärjestöille ja poliittiseen päätöksentekoon. Siellä kysymykseen voisi parhaiten vaikuttaa.

Paula Koskinen-Sandberg: Näkökulmia samapalkkaisuuteen – tutkimus organisaatioista, instituutioista ja tasa-arvopolitiikasta -väitöskirjatyö. Tutkijastipendi.