Työhyvinvointi

• 13.05.2016

Onnen reppu selkään

SOL Palvelut Oy pakkasi onnen reppua kehittämishankkeessa, jossa kartoitettiin, rakennettiin ja sovellettiin työhyvinvointia, terveyttä ja tuottavuutta tukevia toimintamalleja. Ulkopuolisina asiantuntijoina toimivat organisaatiopsykologit Satu Kaski, Clear mind Oy, ja Päivi Frantsi, Konsultit Frantsi Oy.

Kimmokkeena oli vähentää työntekijöiden suurta vaihtuvuutta sekä sairauspoissaoloja ja työtapaturmia. Kehittämisen lähtökohdat olivat positiivisessa psykologiassa ja erityisesti työn imun tutkimuksessa. Olennaista oli, että työntekijät saattoivat vaikuttaa työhönsä omista lähtökohdistaan.

Tuloksissa oli ristiriitaisuuksia, mutta kokemus omasta voinnista kuitenkin parantui. Lisäksi vahvistui käsitys, että itse voi vaikuttaa terveyteensä. Oman elämän hallinnan tunne vahvistui.

SOL Palvelut Oy: Onnen reppu – työhyvinvoinnin kehittämishanke. Kehittämisavustus.