Johtaminen

• 17.05.2017

Pelastuslaitos kehitti esimiestyötä

Lähiesimiestyö nousi arvoonsa Etelä-Savon pelastuslaitoksen kehittämishankkeessa. Hankkeen tulos kiteytyy esimiehen käsikirjassa. Esimiestyötä kehitettiin entistä tavoitteellisemmaksi. Hankalien tilanteiden hallintaa parannettiin luomalla mallit puheeksi ottamisesta ja luovasta ongelmanratkaisusta.

Jo hankkeen suunnittelussa kaikki henkilöstöryhmät olivat mukana, ja henkilöstöjohtamista onkin syytä kehittää avoimesti yhdessä tekemällä.

Mikkelin kaupunki, Etelä-Savon pelastuslaitos: Lähiesimiestyön kehittämisohjelma Etelä-Savon pelastuslaitoksen henkilöstöjohtamisen parantamiseksi. Kehittämisavustus.