Työturvallisuus

• 13.05.2016

Pelin avulla lääkehoidon osaajaksi

Lääkehoitoon ja erityisesti lääkkeiden antamiseen potilaalle voi liittyä useita vaarakohtia. Lääkitysturvallisuutta voidaan parantaa kehittämällä sairaanhoitajien osaamista.
Tutkijatohtori Marja Härkänen Itä-Suomen yliopistosta on kehittämässä tarkoitusta varten interaktiivista peli-interventiota. Tutkimus on jatkoa Härkäsen väitöstutkimukselle.

Pelien hyödyntäminen tarjoaa helppokäyttöisen ja edullisen oppimis- ja harjoitteluympäristön perus- ja täydennyskoulutukseen. Hyötypelejä ei ole vielä juurikaan osattu hyödyntää terveydenhuollossa. Tutkimuksen on määrä valmistua vuonna 2018.

Marja Härkänen: Interaktiivinen peli-interventio sairaalassa työskentelevien sairaanhoitajien lääkehoidon osaamisen ja turvallisuuden kehittämiseen. Muu stipendi.