Työterveys

• 16.05.2018

Psyyken lieväänkin oireiluun huomiota

Työpaikkojen kannattaa ottaa vakavasti työtekijöiden lieväkin psyykkinen oireilu. Keinoja pitää kehittää mielenterveyden ja työkyvyn tukemiseksi jo ennakoivasti ja lievässä oireilun vaiheessa.
Työntekijät kokevat tällaisia oireita hyvin yleisesti, ja jo lievänä oireilu lisää myöhemmin lyhyiden, keskipitkien ja pitkien sairauspoissaolojen riskiä eri sairausryhmissä – niin naisilla kuin miehillä.

Tulokset sai tutkija, FT, VTM Elina Mauramo Helsingin yliopistossa tekemässään post doc – tutkimuksessa. Aineisto koostui Helsinki Health Study -tutkimuksen kyselyaineistoista, joissa on seurattu pitkään Helsingin kaupungin 40–60-vuotiaita työntekijöitä. Kyselyaineisto yhdistettiin sairauspoissaoloja koskeviin rekisteritietoihin.

Elina Mauramo: Psyykkinen oireilu ja sairauspoissaolot – rekisteritutkimus suomalaisilla julkisen sektorin työntekijöillä. Post doc -stipendi.