Rekisteriseloste

Rekisteriseloste on laadittu henkilötietolain mukaisesti ja sivustolla olevien tietojen käyttöoikeudet tekijänoikeuslain pohjalta.

Tiedon sillan rekisterien tietosuojaseloste

Laatimispäivä

Päivitetty 2.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Työsuojelurahasto, Pohjoisesplanadi 21 A, 00100 Helsinki. P. 09 6803 3311, sähköposti info@tsr.fi.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Päivi-Maria Isokääntä / Työsuojelurahasto, Pohjoisesplanadi 21 A, 00100 Helsinki, p. 09 6803 3318, paivi-maria.isokaanta@tsr.fi

3. Rekisterin nimi

Tiedon sillan osoiterekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tiedon silta -julkaisu kertoo, mitä tutkimus- ja kehityshankkeita on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Tiedon silta -julkaisu ilmestyy kerran vuodessa Telma-lehden liitteenä. Katso Telma-lehden rekisteriseloste. Telma-lehden liitteenä ilmestyvää Tiedon siltaa jaetaan maksutta työsuojelu- ja työterveyshenkilöstölle, esimiehille ja luottamushenkilöstölle sekä työelämätutkijoille että viestinnän ammattilaisille. Tiedon silta jaetaan Telma-lehden liitteenä. Telma-lehden jakelua varten kerätään osoiterekisteriä, joka perustuu säännönmukaiset tietolähteet -kohdassa mainittujen tahojen lähettämiin osoiterekistereihin. Tiedon sillan uutiskirje lähetetään uutiskirjeen tilaajille. Uutiskirjeessä kerrotaan Tiedon sillassa julkaistuista artikkeleista.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri koostuu seuraavista tiedoista: etunimi, sukunimi, toimipaikka, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa ja lähde. Tiedon sillan uutiskirjeen tilaajista on kerätty seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Katso Telma-lehden säännönmukaiset tietolähteet.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tiedon silta ilmestyy Telma-lehden liitteenä. Telma-lehden osoitteiden käsittely ja päällekkäisten osoitteiden tarkistus on ulkoistettu. Alihankkijoiden kanssa on tehty kirjalliset sopimukset osoitteistojen luottamuksellisuudesta ja niiden hävittämisestä käytön jälkeen. Osoiterekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä käytetä kaupallisissa markkinointitarkoituksissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen aineisto:

Rekisteristä ei ole manuaalista aineistoa.

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot:

Osoiterekisterin käsittelyssä noudatetaan yleistä huolellisuutta ja tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti. Osoiterekisterit hävitetään käytön jälkeen. Osoitteet toimitetaan www.telma-lehti.fi-sivustolla kirjautumisen kautta portaaliin.

10. Tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa henkilötietolain mukaisella tavalla hänestä säilytettävät tiedot. Tiedon silta ilmestyy Telma-lehden liitteenä. Telma-lehden osoiterekisteriin tallennettuja henkilökohtaisia tietoja voi kysyä ja tarkastaa lähettämällä kirjallisen tiedustelun kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen.

11. Tietojen korjaaminen, poistaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista.  Rekisteröityä pyydetään päivittämään mahdolliset muutokset Telma-lehden osoitteenmuutossivuston kautta, https://telma-lehti.fi/osoitteenmuutos. Rekisteröity voi myös perua tilauksen osoitteessa, https://telma-lehti.fi/osoitteenmuutos.  Tilauksen peruutuksen myötä henkilötiedot poistetaan osoiterekisteristä.  Tiedon sillan uutiskirjeen tilaaja voi perua uutiskirjeen lopussa olevasta kohdasta:  ”Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä”.