Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste on laadittu henkilötietolain mukaisesti ja sivustolla olevien tietojen käyttöoikeudet tekijänoikeuslain pohjalta.

Tiedon sillan rekisterien tietosuojaseloste

Laatimispäivä Päivitetty 13.9.2019    

1. Rekisterinpitäjä

Työsuojelurahasto, Pohjoisesplanadi 21 A, 2 krs, 00100 Helsinki. P. 09 6803 3311, sähköposti info@tsr.fi    

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Päivi-Maria Isokääntä / Työsuojelurahasto, Pohjoisesplanadi 21 A, 00100 Helsinki, p. 09 6803 3318, paivi-maria.isokaanta@tsr.fi    

3. Rekisterin nimi

Tiedon sillan osoiterekisteri.    

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tiedon silta -verkkosivusto kertoo, mitä tutkimus-, kehitys-, tiedotus- ja koulutushankkeita on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Tiedon sillassa julkaistuista artikkeleista lähetetään uutiskirje, jonka vastaanottajat ovat Työsuojelurahaston sidosryhmiä.    

5. Rekisterin tietosisältö

Tiedon sillan uutiskirjeen tilaajista on kerätty seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite.    

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Työsuojelurahaston sidosryhmärekisteri.    

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Alihankkijoiden kanssa on tehty kirjalliset sopimukset osoitteistojen luottamuksellisuudesta. Osoiterekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä käytetä kaupallisissa markkinointitarkoituksissa.    

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.    

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen aineisto: Rekisteristä ei ole manuaalista aineistoa.    

10. Tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa henkilötietolain mukaisella tavalla hänestä säilytettävät tiedot. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti. Työsuojelurahaston uutiskirjeen tilaaja voi perua uutiskirjeen lopussa olevasta kohdasta: ”Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä”.    

11. Tietojen korjaaminen, poistaminen ja kielto-oikeus

Tiedon sillan uutiskirjeen saajalla on oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista. Tiedon sillan uutiskirjeen tilaaja voi perua uutiskirjeen lopussa olevasta kohdasta: ”Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä”.