Napakat

• 16.05.2018

Sairaanhoitajasta hoiva-avustajaksi

Filippiineiltä rekrytoidut sairaanhoitajat haluavat kehittyä ammatissaan ja päästä laillistetuiksi sairaanhoitajiksi Suomessa. Tampereen yliopiston tutkimus kuitenkin osoittaa, että osa tutkimukseen osallistuneista työskenteli kahden vuoden jälkeen siivoojina ja hoiva-avustajina. Osa oli suorittanut lähihoitajan tutkinnon ja työskenteli lähihoitajina. Yksikään ei työskennellyt sairaanhoitajana.

Tutkimuksen pohjalta ilmestyi Päivi Vartiaisen, Marja Koskelan ja Pirkko Pitkäsen avoin kirja Sairaanhoitajia Filippiineiltä – Näkökulmia kestävään kasainväliseen rekrytointiin. Kaikkia osapuolia hyödyttävänä win-win-tilanteena esitetyt rekrytoinnit näyttäytyvät kuitenkin eri näkökulmista tarkasteltuina eri valossa.

Tampereen yliopisto, kasvatustieteen tiedekunta: Sosiaali- ja terveysalan uudet ylirajaiset toimintaympäristöt: Tutkimus filippiiniläishoitajien koulutuksesta ja integroitu-misesta suomalaisiin työyhteisöihin (Trans-Space). Tutkimus.