Vaasan Oy:n Vantaan leipomon työnjohtaja Juha Pienkuukka (vas.) esittelee Harri Kurilalle työtä helpottavaa laatikkonostinta, jonka leipomo kehitti laitetoimittajan kanssa. Kurila on Vaasan Oy:n turvallisuuspäällikkö. Vaasan Oy:n Vantaan leipomon työnjohtaja Juha Pienkuukka (vas.) esittelee Harri Kurilalle työtä helpottavaa laatikkonostinta, jonka leipomo kehitti laitetoimittajan kanssa. Kurila on Vaasan Oy:n turvallisuuspäällikkö.

Työterveys

• 05.02.2018

Sairauspoissaolot kuriin yhdessä leipoen

Vaasan Oy:n Vantaan leipomossa saatiin sairauspoissaolot vähenemään työpajoilla ja muilla työntekijöitä osallistavilla menetelmillä.

Esimerkiksi alle 30 päivän sairauslomien määrä puolittui, ja pitkiä sairauslomia tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi ei ollut lainkaan kehittämishankkeen päättyessä.

Vaasan Oy:n turvallisuuspäällikkö Harri Kurila kertoo, että sairauslomamäärät ovat edelleen tasolla, joka hankkeessa saavutettiin.

Vaasan Oy käynnisti hankkeen, kun lähettämötyöntekijöiden sairauspoissaolot olivat suuresti lisääntyneet. Vantaan leipomo työllistää noin 140 henkilöä, joista noin 45 lähettämössä.

Leipomotyöntekijä Jenni Ketopelto Vaasan Oy:n Vantaan leipomosta tietää, että tällaista käsien venytysliikettä on hyvä tehdä muutamia kertoja joka päivä.

Leipomotyöntekijä Jenni Ketopelto Vaasan Oy:n Vantaan leipomosta tietää, että tällaista käsien venytysliikettä on hyvä tehdä muutamia kertoja joka päivä.

Henkilöstö mukaan jo alussa

Kurila kehaisee, että tässä hankkeessa henkilöstö pääsi kehittämään työtään jo suunnitteluvaiheessa, joten muutosvastarinta väheni selvästi.

Näin voidaan paremmin hyödyntää työntekijöiden ammattitaitoa ja oman työn tuntemusta. Tämä helpottaa myös muiden jatkossa ilmenevien kuormitusongelmien ratkaisua ja sujuvoittaa toimintoja.

Työmenetelmien muuttaminen antoi aikaa työhön ja vähensi kuormitusta. Myös turha kävely ja tavaroiden etsintä ovat vähentyneet. Lähettämöalueiden siisteys ja järjestys ovat parantuneet.

Työkierto toteutettiin Työterveyslaitoksen suosituksen mukaisesti. Kokonaiskuormitus pyritään työviikoittain tasaamaan koko henkilöstölle.

– Jos esimerkiksi tekee fyysisesti raskainta työtehtävää, työnjohtaja ohjaa hänet seuraavaksi tekemään mahdollisimman kevyttä tehtävää, Kurila selventää.

Työmenetelmien muuttaminen antoi aikaa työhön ja vähensi kuormitusta. Myös turha kävely ja tavaroiden etsintä ovat vähentyneet.

Työpaja onnistui osallistamaan

Hankkeessa Työterveyslaitoksen asiantuntijat järjestivät neljä 3,5-tuntista työpajaa kaikille lähettämön kokoaikaisille työntekijöille. Työpajassa käsiteltiin työtehtävät, työmenetelmät, työvälineet, työkuormitus, työkierto ja työvuorojärjestelyt.

Kurila sanoo, että yrityksessä opittiin uutta varsinkin työpajamenetelmästä. Työpaja-analyysien perusteella suunniteltiin kehitystoimet, ja havaittuja puutteita alettiin korjata. Työpajoilla onnistuttiin myös osallistamaan henkilöstöä työn kehittämiseen.

– Olemme jatkaneet työpajatyyppisesti Vantaan leipomon osastokokouksissa. Niihin pyritään samaan joka työntekijä ainakin kerran vuodessa, ja kaikkien toivotaan sanovan näkemyksensä, Kurila kertoo.

Vaasan Oy:n turvallisuuspäällikkö Harri Kurila (vas.) ja Vaasan Oy:n Vantaan leipomon työnjohtaja Juha Pienkuukka sanovat, että kehittämishanke näyttää pysyvästi alentaneen sairauspoissaoloja.

Vaasan Oy:n turvallisuuspäällikkö Harri Kurila (vas.) ja Vaasan Oy:n Vantaan leipomon työnjohtaja Juha Pienkuukka sanovat, että kehittämishanke näyttää pysyvästi alentaneen sairauspoissaoloja.

Ergonomiaohjeet yleispäteviä

Hankkeen päätoteuttaja oli Terveystalo Oyj. Terveystalon työterveyshoitaja Tarja Tuokko-Ahola haastatteli lähettämön työntekijät ja esimiehet. Vastauksista ilmeni, että työntekijöitä kuormittavat etenkin yksipuoliset toistotyöt.

– Kauppaan voi nykyisin lähettää leipälaatikon sijasta vaikkapa vain yhden leipäpussin. Se on työntekijän nostettava laatikosta sormiotteella. Työvuorossa näitä liikkeitä kertyy valtavia määriä, Tuokko-Ahola konkretisoi.

Myös kiire ja pakkotahtisuus kuormittavat runsaasti. Toisaalta työtä on onnistuttu helpottamaan apuvälineillä, kuten koukuilla, joilla voi vetää painavia leipälaatikoita.

Terveystalon työfysioterapeutti paneutui lähettämön työtehtäviin, ja havaintojensa perusteella hän laati kuvalliset ergonomiaohjeet. Niissä annetaan ohjeita taukojumppaan ja jumppaan työn ohessa. Ohjeet sisältävät myös kuvat sekä kuormittavista että kuormitusta vähentävistä työtavoista.

Harri Kurila kertoo, että ergonomisia ohjeita on monistettu leipomon kaikkiin yksiköihin, sillä ohjeet ovat yleispäteviä.

– Toivomme työntekijöiden liikkuvan myös vapaa-ajalla. Kun tekee fyysistä työtä, pitää tehdä esimerkiksi kuntosalilla vastaliikkeitä eli rasittaa niitä lihaksia, joita työ ei kuormita, Kurila päättelee.

Työsuojelurahasto tuki Vaasan Oy:n Vantaan leipomon hanketta (TSR 115202) kehittämisavustuksella.