Työhyvinvointi

• 13.05.2016

Suomessa ikäihmiselle helpommin potkut kuin Ruotsissa

Suomalainen yli viisikymppinen työntekijä saa kenkää selvästi kevyemmin syin kuin Ruotsissa. Jos yritys irtisanoo ihmisiä Ruotsissa, pitkäaikaisimpia työntekijöitä suojaa vahva irtisanomissuoja – Suomessa ei.

Suomalais-ruotsalaisessa tutkimuksessa löytyi kiinnostava ero, kun tutkijat selvittivät saman emoyrityksen työntekijöiden liikkuvuutta ja palkkoja.

Tutkimusta johti professori Roope Uusitalo, joka toimii nyt Jyväskylän yliopistossa. Muut taloustutkijat olivat Per Skedinger (Institutet för Näringslivsforskning) ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen erikoistutkija Petri Böckerman.

Miljoona-aineisto naapurimaista

Tutkijat arvioivat työsopimuslain ja työehtosopimusten irtisanomissuojasäännösten vaikutuksia työllisyyteen, irtisanomisiin ja rekrytointeihin. He tarkastelivat erityisesti irtisanomisjärjestyslausekkeiden vaikutuksia.

Tutkimus perustuu Suomen ja Ruotsin työnantajajärjestöjen yhdistämiin palkkarekistereihin vuosilta 2000–2011. Böckerman arvioi, että iso työ tuotti ison aineiston. Kun tutkituissa oli monia ylikansallisia suuryrityksiä, aineistoon päätyi peräti parin miljoonan työntekijän työllistymis- ja palkkatietoja.

Irtisanomissuojan vaikutuksia arvioitiin vertaamalla saman yrityksen Ruotsissa ja Suomessa toimivia yksiköitä, jotka tuottavat samanlaisia tuotteita tai palveluita. Yksiköt toimivat samanlaisessa markkinatilanteessa eli kohtaavat samanlaisia muutoksia, jotka vaikuttavat suoraan työvoiman tarpeeseen. Lisäksi tarkasteluaikana Suomen ja Ruotsin taloudet kehittyivät samankaltaisesti.

Yksiköiden ero on se, että ne noudattavat erilaisia lainsäädäntöjä.

Näiden syiden perusteella tutkimusasetelmalla voi luotettavasti tutkia juuri irtisanomissuojan vaikutuksia.

Ruotsissa tienaakin paremmin

Tutkijat havaitsivat, että emoyrityksessä pisimpään toimineilla työntekijöillä on ruotsalaisissa yksiköissä keskimäärin korkeampi palkka kuin suomalaisissa yksiköissä. Tätä selittänee ikääntyneiden Ruotsissa poikkeuksellisen vahva neuvotteluvoima.

– Kun yritys irtisanoo, sen on ensimmäiseksi irtisanottava viimeksi tulleet työntekijät. Suomessa ikääntyneiden työsuhdeturvamääräykset ovat selvästi löyhempiä, Böckerman kiteyttää.

Hän täsmentää, että vain muutamassa suomalaisessa työehtosopimuksessa suositaan ikääntyneitä, kun yritys irtisanoo. Nämäkin painotukset otetaan huomioon vasta monen muun syyn jälkeen.

Taloustiede löysi erot

Suomessa ei ole aiemmin tutkittu irtisanomissuojaa taloustieteellisesti. Böckermanin mukaan muualla on tutkittu irtisanomissuojan vaikutuksia työmarkkinoihin tarkastelemalla institutionaalisia eli lainsäädäntöön perustuvia eroja. On havaittu, että tiukka työsuhdeturva vähentää sekä työntekijöiden irtisanomisia että uusien työntekijöiden palkkaamisia.

– Suomen ja Ruotsin irtisanomissuojissa ei ole olennaisia eroja. Silti yritysmaailmassa irtisanomisjärjestyslausekkeiden vaikutukset ovat suuret, Böckerman pohtii.
Jos suositaan ikääntyviä, ei ehkä oteta huomioon työelämän muutoksia. Jos yritys irtisanoo pätevimmät työntekijänsä, se tietysti laskee yrityksen tehokkuutta. Irtisanomisjärjestykselle vahvoja syitä ovat tehokkuuden lisäksi esimerkiksi tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus.

Böckerman kumppaneineen ei ota kantaa siihen, mikä käytäntö on hyvä, mikä on huono.

Helsingin yliopiston Taloustieteellinen tutkimuskeskus HECER: Irtisanomissuojan vaikutus työllisyyteen.
Tutkimus.