Onnistutaan yhdessä! Etualalla Kurun yhtenäiskoulun rehtori Merja Lehtonen ja aineistoa tutkimukseen keräävä Jyväskylän Kuokkalan koulun rehtori Seppo Pulkkinen. Takana Kurun yhtenäiskoulun apulaisrehtori Timo Kröger (vas.) sekä opettajat Jaana Tiura ja Harri Kokko.

Johtaminen

• 17.05.2017

Täsmätuote yhteisölliseen johtamiseen

Yhteisöllisyyden merkitys työhyvinvoinnille tunnustetaan, mutta sen toteuttaminen on varsin hankalaa. Siksi asiantuntijat ovat tuotteistaneet yhteisöllisyystutkimuksista multimediatuotteen, jota parhaillaan testaa 18 koulua.

Jatkuva ja moninainen muutos haastaa työhyvinvointia, vaikka oppiminen kiinnostaisi organisaatiossa. Koulutusjohtamisen professori Aini-Kristiina Jäppinen Jyväskylän yliopistosta tietää kuitenkin, että yhteisöllisyys takaa työhyvinvointia. Hän huomauttaa, että siinä onnistuminen vaatii jopa vuosien työn.

Yhteisöllisellä johtajuudella Jäppinen tarkoittaa organisaation tai sen osan vastuullista ponnistelua kohti yhdessä sovittua päämäärää.

Jäppinen on kirjoittanut aiheesta selväkielisen kirjan Onnistu yhdessä! Työyhteisön kehittämisen 10 avainta (PS-kustannus 2012). Kirja on tarkoitettu niin työntekijälle ja esimiehelle kuin koko työyhteisölle, joka tarvitsee välineitä aukaisemaan jumejaan.

Aini-Kristiina Jäppinen on Suomen ainoa koulutusjohtamisen professori. Oppituoli sijaitsee Jyväskylän yliopistossa.

Multimediatuotteesta apua

Jäppinen ja koulutusasiantuntijaryhmä tuotteistivat Työsuojelurahaston tuella multimediatuotteen, joka pohjaa Jäppisen tutkimuksiin. Tuote soveltuu kaikille organisaatioille, jotka haluavat kehittää yhteisöllisesti työhyvinvointia. Oppimishalua kuitenkin tarvitaan.

Tuotteistaminen jatkuu Jyväskylän yliopiston rahoittamassa pilottihankkeessa, joka alkoi loppuvuonna 2016 ja kestää kesään 2018. Haussa oli kaikenlaisia oppimisesta tai kehittämisestä kiinnostuneita organisaatioita. Hakemuksia tuli tuplasti enemmän kuin mukaan mahtui. Kaikki 18 valittua ovat oppilaitoksia.

Multimediatuote on sijoitettu Jyväskylän yliopiston Moniviestin-verkkojulkaisualustalle. Tuote esittelee kuvin, äänin ja tekstein arjen toimintoja, joilla tuetaan organisaation koko henkilöstöä.

Osa kehittämisideoista on vain hankkeen osallistujien nähtävissä. Lukituilla sivuilla pilottikoulujen edustajat keskustelevat ja luovat aineistoja.

Jäppinen kaavailee, että kunhan pilotista saadaan tuloksia, menetelmää voidaan jakaa yleisesti. Silloin ainakin osa sisällöstä muuttuisi maksulliseksi.

Jäppinen johtaa tutkimusta Onnistu yhdessä! -menetelmän toimivuudesta. Häntä avustaa Jyväskylän Kuokkalan koulun rehtori Seppo Pulkkinen, joka käyttää kenttätyöhön päivän viikossa. Rehtori myös käy pilottikouluissa keräämässä kokemuksia eli aineistoa tutkimukseen.

Mittari 18 ominaisuudelle

Tuotteistamishankkeessa syntyi myös työhyvinvoinnin mittaristo. Se sisältää 18 ominaisuutta, joista liki kaikki soveltuvat mille tahansa organisaatiolle. Alkukartoitus kertoo, että pilottiorganisaatioissa on selvästi eniten parannettavaa palautteen antamisessa.

– Kun eletään esimerkiksi organisaatiomuutosta, eihän silloin palautetta ehdi antaa. Kuitenkin palaute on välttämätöntä. Jos en saa palautetta, olenko edes olemassa? Jos en tunne itseäni merkitykselliseksi, oleminen muuttuu raskaaksi, Jäppinen puntaroi.

Jäppinen ei luota mutuun eikä someen. Hän toivoo, että oikeasti tutkittaisiin, antavatko suomalaiset pääosin kielteistä palautetta. Jäppinen olettaa, että tasainen hyvä ei pääse esiin, kun medioissakin näkyvät herkimmin ääri-ilmiöt.

Pilottioppilaitoksissa myös ajankäyttö kangertaa ja organisaatiomuutokset koettelevat. Lisäksi tiedonkulku, kannustuksen puute ja töiden organisointi rassaavat vastaajia jonkin verran.

Jäppistä ilahduttaa, että johtaminen organisaatioissa tuntuu sujuvan. Iso valopilkku on kuitenkin työsisältöjen mielekkyys. Myös työn iloa ja luovuutta tunnetaan. Niin ikään työilmapiiri näyttää alustavasti hyvältä.

Tavoitteena tasapaino

Ylöjärven Kurun yhtenäiskoulun rehtori Merja Lehtonen sai koulunsa johtoryhmän innostumaan Onnistu yhdessä! -hankkeesta. Paljon ei tarvinnut suostutella, sillä tässä pirkanmaalaisessa koulussa on yleensäkin pyritty lisäämään työhyvinvointia. Koulussa on luokilla 1.–9. noin 230 oppilasta, 20 opettajaa, kolme koulunkäynninohjaajaa ja koulusihteeri.

Alkukartoitus osoitti, että koulussa tavoitteet ovat selviä. Kuitenkin opettajat vastasivat vaihtelevasti. Opettajan työ kysyy jaksamista ja johdolta johtamisen jakamista.

– Myönteiseen ilmapiiriin ja tavoitteiden saavuttamiseen pitää kiinnittää huomiota. Opetuksessa pitäisi löytää kehittämisen ja voimavarojen tasapaino.

Lehtonen painottaa, että mahdollisista ongelmista pitää keskustella, sillä muuten ne eivät korjaannu. Keskusteluun käytetty aika maksanee itsensä takaisin.

Onnistu yhdessä! -kirja tarjoaa kymmenen avainta työyhteisön kehittämiseen. Kurun yhtenäiskoulussa valitaan muutama avain ilmeisesti ensi syksynä, kevät kului hankkeen käynnistelyssä.

– Luultavasti valitsemme työstöön työn ilon ja työilmapiirin. Olennaista on keskittyä siihen, mistä saamme voimaa. Emme juutu kielteisiin asioihin.

Jyväskylän yliopisto: Onnistu yhdessä: Työhyvinvointia yhteisöllisen johtajuuden keinoin. Tuotteistus.