Napakat

• 16.05.2018

Tepsivät teot työelämään

Työterveyslaitos on koonnut Tepsivät teot -tietopankkiin hyviä käytäntöjä ja kokemuksia työpaikoilta.

Toimialasta riippumattomassa tietopankissa voi poimia tepsiviä tekoja ja jättää vaihdossa omansa. Teot voivat liittyä henkilöstön hyvinvointiin, työtapoihin, tuottavuuteen, turvallisuuteen, työviihtyvyyteen, asiakastyytyväisyyteen tai työpaikan muihin toimiviin käytäntöihin.

Työterveyslaitos markkinoi tietopankkia etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille, mutta sitä voivat hyödyntää kaikki työnantajat niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta, palkansaajat ja yrittäjät.

Työterveyslaitos: Tepsivät teot työelämään – hyvien käytäntöjen tietopankki. Viestintätuote tai -menetelmä.

Tietopankki löytyy Suomi.fin yritysosiosta.