Työterveys

• 13.05.2016

Tieto karttuu asbestikeuhkosyövästä

Työterveyslaitoksen tutkimus tuotti merkittävää uutta tietoa molekyylitason mekanismeista, jotka vaikuttavat asbestikuitualtistumiseen lliittyvän keuhkosyövän kehittymiseen vaikuttavista molekyylitason mekanismeista.

Tieto karttui DNA-metylaation muutoksista yhtenä tärkeänä molekyylitason muutoksena, kertoo tutkimusryhmää johtanut tutkimusprofessori Kirsti Husgafvel-Pursiainen. Parempi tietämys epigeneettisten muutosten ryhmään kuuluvista metylaatiomuutoksista täydentää huomattavasti syöpäriskin arvioinnin tietopohjaa.
Tietoa tarvitaan kehitettäessä asbestikeuhkosyövän varhaista tunnistamista, mutta se on keskeistä myös nykyaikaisessa syöpäriskin arvioinnissa ja ehkäisyssä. Tieto soveltuu myös uusien kuitumaisten altisteiden riskinarviointiin – esimerkkinä teollisesti valmistetut nanohiilikuidut.

Asbesti on merkittävin keuhkosyöpää aiheuttava työperäinen altiste. Se aiheuttaa 8–20 prosenttia kaikista keuhkosyöpäkuolemista.

Epigeneettiset muutokset ovat kuuma aihe syöväntutkimuksessa: ne tarjoavat uusia mahdollisuuksia syövän diagnostiikkaan, ennusteen arviointiin ja hoitoon.

Epigeneettinen muutos tarkoittaa sellaista DNA-muutosta, joka ei muuta itse DNA:n emäsjuosteen rakennetta, kuten geneettiset muutokset, muun muassa mutaatiot, tekevät. Epigeneettinen muutos vaikuttaa kuitenkin geenitoimintaan sitä kiihdyttävästi tai vaimentavasti. Solun epigeneettinen informaatio periytyy tytärsoluille solun jakautuessa, mutta toisaalta tämä informaatio on ohjelmoitavissa uudestaan.

DNA-metylaation muutokset ovat yksi parhaiten tutkituista epigeneettisistä muutoksista. Metylaatiossa metyyliryhmiksi nimitetyt hiiliyhdisteet tarttuvat DNA:han, erityisesti DNA-emäksistä sytosiiniin (= C).

Tutkimus tehtiin yhteistyössä Maailman terveysjärjestön WHO:n alaisen kansainvälisen syöväntutkimuskeskuksen IARC:n kanssa.

Työterveyslaitos: Epigeneettiset muutokset kuitualtistumi-seen liittyvän keuhkosyövän syöpämekanismina. Tutkimus.