Pakkaaja ja työsuojeluvaravaltuutettu Pekka Rautavalta oli mukana ideoimassa yksinkertaista mutta merkittävää ergonomista parannusta: rullan päällä keittiöiden työtasot siirtyvät kevyesti eteenpäin.

Työhyvinvointi

• 13.05.2016

Toimintatavat sujuviksi yhteistyössä

Keittiökalustetehtaassa oivallettiin, että työssä on mukavinta, kun työt sujuvat. Ja työt sujuvat parhaimmin, kun työntekijät ja esimiehet ovat yhdessä kehittäneet toimintatapoja.

Puustelli Group Oy valmistaa Harjavallassa keittiökalusteita noin 250 henkilön voimin. Yritysjohto laati kehittämishankkeen ja sai sen toteutukseen tukea Työsuojelurahastolta.

Tehtaanjohtaja Tarmo Vesimäki arvioi, että kehittämishanke edisti etenkin tietoisuutta omista tavoitteista ja niiden toteutumisesta sekä paransi toimitusvarmuutta ja ilmapiiriä.

– Tapaturmat vähenivät erityisen hyvin. Niitä on nyt yli 60 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012, Vesimäki kertoo.

Tyypillinen keittiökalustetehtaan tapaturma on liukastuminen, kompastuminen tai jalan kolhiintuminen, kun tavara putoaa jalalle. Kun paketoija käsittelee teräväreunaista pahvia, sattuu viiltohaavoja. Tällaisia tapaturmia ehkäistään Puustellissa nyt turvakengillä ja -puukoilla sekä viiltosuojakäsineillä.

Viime vuonna Puustellissa toteutettiin peräti 392 työntekijöiden ideaa työn kehittämiseksi. Kunkin idean esittäjät ja toteuttajat saivat vakiosuuruisen rahapalkkion. Isoista parannusideoista, joista voi selvästi laskea idean tuoman säästön, palkitaan lisäksi erikseen.

– Työntekijä havaitsi, että paineilmaletku aiheuttaa lattialla kompastumisvaaran ja haittaa tavaroiden liikuttelua pumppukärryillä. Siksi paineilmaletku nostettiin ja kiinnitettiin nippusiteillä koneen turvaseinään, Vesimäki kertoo hyvän esimerkin.

Hän uskoo kehittämishankkeen yhä innostavan ideoimaan parannuksia, vaikkakin Puustelli on käyttänyt palkitsemisjärjestelmää jo vuosia.

Koko väen hanke

Hankkeella haluttiin varmistaa hyvät toimintamallit kehittämällä niitä henkilöstön kanssa. Viikoittain myös pääluottamusmies osallistui palavereihin ja kehitysryhmiin. Henkilöstön kuuleminen lisäsi yhteistoimintaa koko työyhteisössä.

Avoimuus kasvaa, kun esimiehet käsittelevät jokaisen työntekijän kanssa säännöllisesti työnteon sujuvuutta ja tuloksia.

Viime kesäkuun työtyytyväisyyskyselyssä selvisi, että henkilöstö tietää tavoitteet melko hyvin. Vesimäki ennakoi, että tämänvuotinen kysely tuo vähintään yhtä hyvät tyytyväisyyslukemat.

Puustellin johtamisjärjestelmän ja toimintatapaohjeistuksen kehittämistä johti ulkopuolisena asiantuntijana Hemcon Oy, Insinööritoimisto Kustannussalpa auttoi työntutkimuksissa ja Muutostaito Oy osallistui pilottiosastojen kehittämiseen.

037_juttu3_Tiedon-silta_Puustelli006X_507px_leveys

– Kehittämistyön ydin on se, että kehittäminen ei lopu koskaan, Tarmo Vesimäki sanoo toimintatapojen käsikirja kädessään.

Käsikirja muistaa kaiken

Vesimäki nostaa monimuotoisen kehittämishankkeen ykköstulokseksi toimintatapojen käsikirjan. Se on kaikille puustellilaisille jaettu taskukalenteri, johon on kirjattu yrityksen toimintaohjeet.

Käsikirja esittelee muun muassa uuden tuotannon johtamisjärjestelmän, johon on kuvattu kaikki palaveri- ja johtamiskäytännöt. Hankkeessa rakennettu tuotannon seurantajärjestelmä tuottaa sekä työntekijälle että hänen esimiehelleen ajantasaista tietoa.

– Johtamistyökalumme paranivat valtavasti. Nyt pystymme heti tarttumaan esimerkiksi laiteongelmiin, Vesimäki kommentoi.

Käsikirjasta työntekijät ja esimiehet voivat tarkistaa omat toimintatapansa. Sekin selviää kirjasta, miten yritys tukee työntekijöiden harrastuksia.

– Kirjasta tarkistetaan se, mitä ei muisteta. Olennaista on, että me Puustellissa noudatamme sitä, mitä käsikirjaan on kirjattu, Vesimäki sanoo.

Kirjapainon painama käsikirja on saanut selkeydestään kiitosta luottamusmiehiltä. Uusi käsikirja ilmestyy vuosittain, jolloin siihen on päivitetty uudet sopimukset.

Puustelli Group Oy: Työhyvinvoinnin ohjausjärjestelmän kehittäminen. Kehittämisavustus.