Työhyvinvointi

• 17.05.2017

Tunteet ovat työssä isoja voimia

Tunteiden voimaa työelämässäkään ei voi kiistää. Empatia auttaa tunnistamaan asiakkaan ongelmia ja tarpeita. Tunneäly tehostaa ideointia. Kun harkitaan yhteistyötä, päätökseen vaikuttaa vastapuolen aiempien toimien reiluus. Lisäksi vastapuolen tunneilmaisut vaikuttavat omiin tunneilmaisuihin ja päätökseen yhteistyöstä.

Siinä joitain tuloksia Aalto-yliopiston tutkijan Mikko Salmisen tekeillä olevasta artikkeliväitöskirjasta. Työ valmistuu lopullisesti vuoden 2017 aikana.

Mikko Salminen: Tunteiden merkitys kasvokkain tapahtuvassa ja teknologiavälitteisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa -väitöskirjatyö. Loppuunsaattamisstipendi.