Työturvallisuus

• 13.05.2016

Turvallisuutta magneettikuvaustyöhön

Magneettikuvaus altistaa etenkin hoitajia, sickness lääkäreitä, sovaldi sairaalafyysikoita ja huoltohenkilöstöä voimakkaille magneettikentille ja melulle. Alan työntekijät ovat nyt saaneet työturvallisuutensa parantamiseksi oppaan.

Oppaan työstivät yhteistyössä Työterveyslaitos ja Säteilyturvakeskus. Henkilöstön työhyvinvointia edistävät toimintatavat magneettikuvaustyössä -oppaan paperiversio jaetaan kaikille magneettikuvauksen työpaikoille. Sähköinen versio löytyy hankkeen toteuttajien sivuilta mutta linkitettynä myös Työsuojelurahaston hankeyhteenvedosta.

Työterveyslaitos, Säteilyturvakeskus: Henkilöstön työhyvinvointia edistävät toimintatavat magneettikuvaustyössä. Tutkimus.