TSR-tietoa

• 17.05.2017

Työelämän kehittäminen kannattaa

Tänä vuonna Tiedon sillassa konkretisoituu turvallisuuden laaja-alaisuus. Miten osaamme ottaa huomioon tapaturmia aiheuttavat perinteiset vaarat yhtaikaa uusien esiin työntyvien – ja jo työntyneiden – riskien ohella? Kuinka moni ehtii miettiä esimerkiksi 3D-tulostuksen työturvallisuushaasteita, kun kilpailuedun varmistamiseksi on saatava uusi menetelmä nopeasti käyttöön?  Teknologioiden kehittyessä turvallisuuden hallinnasta tuntuu tulevan entistä haasteellisempaa, vaikka uudet teknologiat toisaalta auttavat turvallisuuden varmistamisessa.

Asiantuntijatyössä työtapaturmat ovat vähäisiä, mutta kuormitusta aiheuttavat epäselvät työn ja vapaa-ajan rajapinnat sekä työn jatkuva keskeytyminen. Työsuojelurahaston rahoittaman Aikajärjestys asiantuntijatyössä -hankkeen tuloksista kävi ilmi, että haasteet liittyivät ajoitukseen: työt olivat päällekkäisiä tai jakautuivat epätasaisesti, ja aikataulujen yhteensovittaminen oli ongelmallista. Ajanhallintaa ei pitäisi jättää vain yksittäisen asiantuntijan ratkaistavaksi, vaan toimivia ratkaisuja olisi mietittävä yhdessä esimiehen kanssa ja työpaikkatasolla.

Työsuojelurahaston kehittämisavustuksilla on toteutettu jo yli tuhat työpaikkakohtaista hanketta eri puolilla Suomea.

Tiedon sillassa kerromme muutamista tuoreimmista. Scandicin GameOn-hankkeessa sovellettiin peleistä tuttuja motivaatiotekijöitä henkilökunnan työn omaehtoiseen ja monipuoliseen kehittämiseen. Pirkkalan kunnan kehittämishankkeessa vahvistettiin esimiesten työhyvinvoinnin kehittämistaitoja. Kun esimies osaa tukea alaisiaan oikein, koko työyhteisö hyötyy.

Toivon, että saat jutuista ideoita työpaikkanne toiminnan kehittämiseen. Asiat kannattaa usein tehdä nerokkaammin kuin ennen. Näin kehitätte huomaamattanne myös tuottavuutta. Hyödyllisiä lukuhetkiä Tiedon sillalla!

Kenneth Johansson

toimitusjohtaja

kenneth.johansson@tsr.fi