TSR-tietoa

• 17.05.2017

Työelämän tutkimiseen ja kehittämiseen 8,9 miljoonaa

Vuonna 2016 Työsuojelurahasto rahoitti työelämän tutkimista ja kehittämistä noin 8,9 miljoonalla eurolla. Rahasto vastaanotti 504 hakemusta, joista rahoitettavaksi hyväksyttiin 210 hanketta 5,8 miljoonalla eurolla. Rahasto rahoittaa lain mukaan myös Työturvallisuuskeskusta, jonka toiminnan tuki oli 3,1 miljoonaa euroa

Tutkimus- ja kehityshankkeisiin rahasto myönsi yhteensä noin 4,5 miljoonaa euroa, tiedotus- ja koulutushankkeisiin noin 240 000 euroa ja henkilökohtaisiin stipendeihin noin miljoona euroa.

Suurin yksittäinen tutkimusmääräraha, 250 000 euroa, myönnettiin HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksen Mesoteliooman ennuste asbestialtistumisen ja varhaisten molekyylimuutosten funktiona -tutkimukselle. Hankkeen tavoitteena on kerätä kattavaa tietoa mesoteliooman eli keuhkopussin syövän esiintymisestä, ennusteesta ja siitä, kuinka mesotelioomapotilaille on maksettu korvausta ammattitaudista. Hankkeen vastuuhenkilö on vs. professori Marjukka Myllärniemi.