TSR-tietoa

• 16.05.2018

Työelämän tutkimiseen ja kehittämiseen 9,1 miljoonaa

Työsuojelurahasto rahoitti työelämän tutkimista ja kehittämistä 9,1 miljoonalla eurolla vuonna 2017. Rahasto vastaanotti 454 hakemusta, joista rahoitettavaksi hyväksyttiin 214 hanketta 6,2 miljoonalla eurolla. Rahasto rahoittaa Työturvallisuuskeskusta, jonka toiminnan tuki oli 2,9 miljoonaa euroa.

Tutkimus- ja kehityshankkeisiin rahasto myönsi yhteensä 5,2 miljoonaa euroa, tiedotus- ja koulutushankkeisiin 120 000 euroa ja henkilökohtaisiin stipendeihin 852 000 euroa.

Suurin yksittäinen tutkimusmääräraha, 200 000 euroa, myönnettiin Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Pirstoutuvatko työurat? -tutkimushankkeelle. Tutkimuksessa arvioidaan globaalin kilpailun ja teknologisen kehityksen seurauksena syntyneiden työn muutosten vaikutuksia työntekijöiden työuriin. Hankkeessa tutkitaan muutoksen kohdanneiden teknologian ja teollisuuden toimialojen palkansaajien työllisyyttä, tuloja, työpaikan ja toimialan vaihtoja sekä uudelleenkouluttautumista eri koulutustasoilla. Hankkeen vastuuhenkilö on tutkijatohtori Satu Ojala.