Napakat

• 16.05.2018

Työelämäpelit eivät vielä pelitä

Digitaalisia pelejä ja pelillistämistä käytetään vielä vain vähän hyväksi suomalaisilla työpaikoilla, käy ilmi työelämätutkija, digipelillistäjä Anu Järvensivun selvityksestä.

Pelikehityksen ja työelämän asiantuntemuksen mallimaassa tarvittaisiin osaamisten yhdistämistä ja rohkeita avauksia, jotta voitaisiin kehittyä digipelejä hyödyntävän työelämän kehittämisen kärkimaaksi.

Hyvin toteutetut pelit eivät ole työlle vastakkaista viihdykettä, vaan yhtä aikaa hauskoja ja hyödyllisiä työntekoa edistäviä digivälineitä. Niiden avulla on mahdollista oppia melkeinpä mitä tahansa tietoja ja taitoja.

Järvensivu innostaa ja puhuttaa pelikehittäjiä, työelämäasiantuntijoita ja suurta yleisöä Puhuttamo-verkkolehdessä.

Eikö pelitä? Digitaaliset pelit ja pelillisyys työssä. Muu stipendi.