Video

• 14.04.2020

Työhön sitoutuminen

Seuraavan viidentoista vuoden aikana esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalle on avautumassa yli 20 000 uutta työpaikkaa. Samalla tiedämme, että jopa joka neljäs alalle valmistunut harkitsee alan vaihtoa. Työvoimapula uhkaa etenkin sote- ja tietoalaa, joilla etenkin nuoret työntekijät tuntuvat sitoutuvan alaa tai työnantajaa tehokkaammin työyhteisöönsä ja asiakkaisiinsa.

 

Annica Isacsson Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta sekä Panu Tuominen Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO:lta ovat heränneet ongelmaan ja selvittäneet tutkimushankkeissaan Työsuojelurahaston tukemana, millaiset asiat sitouttavat työntekijän ammattiinsa ja työnantajaansa. Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -videolla he pohtivat muun muassa sitä, mitä erityisesti nuoret, vastavalmistuneet työntekijät urapolultaan edellyttävät sekä sitä, minkälainen perehdytys palvelisi parhaiten paitsi työhön sitoutumista myös työturvallisuutta.

Videon kesto: 3:47