TSR-tietoa

• 17.05.2017

Työpaikasta parempi kehittämisavustuksella

Mitkä ovat sinun työpaikkasi kehittämiskohteita? Mitkä ovat solmuja, jotka kaipaavat avaamista tai unelmia, joita kohti voisi edetä? Yksin ja ilman taloudellista tukea ei tarvitse pinnistellä: kehittämiseen on saatavissa ulkopuolista asiantuntija-apua ja Työsuojelurahastolta kehittämisavustusta.

Kehittämisen pitäisi olla luonnollinen osa työtä. Näköalaton kiire ja ahdas taloustilanne eivät kuitenkaan inspiroi uusien ratkaisujen löytämiseen ja niiden käytäntöön juurruttamiseen.

Kehittämiseen on kuitenkin saatavissa ulkopuolista tutkimukseen ja kokemukseen perustuvaa asiantuntija-apua työelämän kehittäjiltä ja konsulteilta.

Myös taloudellista tukea on tarjolla: Työsuojelurahaston kehittämisavustus kattaa puolet ulkopuolisen asiantuntijan palkkioista ja matkakuluista. Hakijan itsensä maksettavaksi jää siis puolet kuluista.

Työsuojelurahaston toimitusjohtaja Kenneth Johansson kehottaa kehittämishaluisia työpaikkoja hakemaan kehittämisavustusta.

– Onhan kehittämisavustus huikea taloudellinen kädenojennus työpaikoille. Tämä rahoitusinstrumentti on osoittanut toimivuutensa. Kehittämisavustuksen turvin jo yli tuhat työpaikkaa eri puolilla Suomea on kehittänyt toimintaansa. Haluamme rummuttaa vahvasti kehittämisen ja kehittämisavustuksen puolesta, hän sanoo.

Kehittämisen tahtotilan on lähdettävä organisaatiosta itsestään.

Toimivaksi ja tuottavaksi

Kehittämisavustus on tarkoitettu rahaston toimialaan kuuluvan tutkimustiedon soveltamiseksi käytäntöön. Tavoitteena on tukea työelämän kehittämistä sellaisen toimivan, tuottavan ja turvallisen työympäristön aikaansaamiseksi, jossa henkilöstö voi hyvin ja kehittyy.

Kehityskohteiden kirjo on ollut hyvin laaja: esimerkiksi työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen, työpaikkojen yhteisöllisyyden ja työkulttuurin edistäminen sekä johtamisen kehittäminen ja työprosessien sujuvoittaminen.

Kehittämisavustusta voi hakea yksittäinen työpaikka tai useampi yhdessä.

Johansson korostaa, että kehittämisen tahtotilan täytyy lähteä organisaatiosta itsestään – ei ulkopuolisesta asiantuntijasta. Tahtotilan pitää ulottua koko organisaatioon. Hakuehtojen mukaan kehittämishankkeelle on eduksi, että se edistää työyhteisössä myönteistä oppimista, kokemusta ja yhteistyötä.

Lisäksi Johansson painottaa hankkeiden uutuusarvoa ja innovatiivisuutta.

– Kehittämishankkeiden pitää olla luonteeltaan pilotteja. Ei riitä, että jotain vanhaa menetelmää sovelletaan sadatta kertaa, vaikka sitä sovellettaisiin kyseisellä työpaikalla ensi kertaa. Uutuusarvo syntyy uusien menetelmien soveltamisesta.

Rahasto ei rahoita lakisääteisten työsuojelun perusasioiden kuntoon saattamista eikä alkukartoituksia, koulutusta, valmennusta eikä hankkeessa tehtävää tutkimusta.

Hakemisessa neuvotaan

Kehittämishanketta kehittämisavustuksen tuella suunnitteleva tutustuu ensin rahoitusehtoihin rahaston verkkosivuilla.

– Sen jälkeen – ennen kuin tekee hakemuksen – pitää soittaa meille ja keskustella ideastaan. Neuvomme mitä hakemusta tehdessä on otettava huomioon, jotta se on innovatiivinen, realistinen ja täyttää hakuehdot.

Kehittämisavustuksesta on myös julkaistu seikkaperäinen esite, joka neuvoo vaihe vaiheelta kehittämishankkeen suunnittelussa ja kehittämisavustuksen hakemisessa.

Kehittämisavustuksissa on jatkuva haku, ja hakeminen sujuu kätevästi verkossa. Päätöksen saa yleensä muutamassa viikossa.

Lisätietoa

Kehittämisavustuksen rahoitusehdot ja esite

www.tsr.fi/kehittamisavustus

Ohjeita puhelimitse 09 6803 3311

Katso video kehittämisavustuksesta.