Työhyvinvointi

• 13.05.2016

Ulkomaalaiset melko tyytyväisiä

Ulkomaisella tilapäistyövoimalla on epäkohdista huolimatta pääosin hyviä kokemuksia suomalaisista työoloista, työehdoista ja sosiaaliturvasta. Väärinkäsityksiä ja tietämättömyyttä on kuitenkin laajasti, ja jossain määrin tämä ryhmä arvostelee suomalaista byrokratiaa ja asioiden hidasta käsittelyä.

Ulkomaisten tilapäistyöntekijöiden kokemuksia selvitti Svenska social- och kommunalhögskolan laajan haastattelu- ja havainnointiaineiston avulla.

Suoranaisia epäkohtia liittyy lähinnä tökkiviin asumisjärjestelyihin. Kela-kortin puuttuminen vaikeuttaa terveydenhoitoa. Osalla on ollut vaikeuksia saada palkkaansa. Ulkomaalaisten tilapäistyöntekijöiden ensisijainen motiivi on tienata mahdollisimman paljon lyhyessä ajassa, ja osa onnistuukin siinä hyvin.

Svenska social- och kommunalhögskolan: Tutkimus ulkomaisen tilapäistyövoiman työehdoista ja sosiaaliturvasta Suomessa. Tutkimus.