Työterveys

• 16.05.2018

Univajeen toteamiseen tulossa mittari

Univaje vaikuttaa kuin humala: tutkimuksissa on arvioitu, että 17 tunnin univaje vastaa puolen promillen juopumusta. Etenkin turvallisuuskriittisissä ammateissa väsyneenä työskentely on suuri riski. Univajeen mittaamiseen työpaikoilla ei kuitenkaan ole ollut luotettavaa menetelmää.

Työterveyslaitoksen tutkija Kati Pettersson on kehittänyt väitöstutkimuksessaan mittausmenetelmää, joka pohjautuu nopeisiin silmän kohdistusliikkeisiin. Niiden lukumäärä laskee väsymyksen takia niin paljon, että väsyneellä on jopa lyhyitä mikrounijaksoja.

Elektro-okulografia-menetelmällä mitattujen silmänliikkeiden avulla voidaan tutkimuksen mukaan todentaa luotettavasti ja toistettavasti univajetta. Tulokset luovat hyvän pohjan mittarin jatkokehitykseen. Tutkija väittelee Helsingin yliopistossa syksyllä 2018.

Kati Pettersson: Silmänliikepohjainen mittari hereilläoloajan arviointiin. Loppuunsaattamisstipendi.