Tampereen aluepelastuslaitoksen keskuspaloasemalla on hyvät tilat hoitaa monipuolisesti kuntoaan. Jyrki Leppihalme (vas.) ja Markus Härkönen ottavat kaiken irti salista ja huoltavat itseään.

Työterveys

• 13.05.2016

Urheilijan lihashuolto työn raskaan raatajalle

Kun palomiehen kroppa joutuu työssä koville, viileän ja lämpimän veden vuorottelu-käyttö auttaa lihaksistoa elpymään. Raskaasta työstä palautumista edistävät myös muut urheilijoiden suosimat keinot.

Työterveyslaitoksen tutkimuksessa selvitettiin, voiko kuumassa – 35 asteessa – ja raskaassa pelastustyössä syntyneen lihaskuormituksen palautumista nopeuttaa.

Sekä useimpien fysiologisten mittareiden että koehenkilöiden oman arvion perusteella kontrastivesialtistus auttaa parhaimmin lihaksistoa palautumaan.

Kontrastivesialtistus tarkoittaa esimerkiksi raajan pitämistä vuorotellen minuutin 15-asteisessa ja minuutin 38-asteisessa vedessä, yhteensä kuusi minuuttia.

Myös muut kolme kokeiltua menetelmää – viileävesialtistus, venyttely ja hyvin imeytyvien kofeiinitablettien nauttiminen – edistävät lihaksiston elpymistä. Ero oli selvä aktivoivien menetelmien hyväksi verrattuna siihen, että palautumista ei yritetty edistää.

Tutkimusta johtanut Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Juha Oksa painottaa, että tulokset ovat sovellettavissa kaikkeen raskaaseen työhön.

– Kaikki testatut menetelmät ovat peräisin urheilusta, jonka tutkijat ovat paneutuneet näihin menetelmiin jo vuosikymmenet. Tietääkseni nyt näitä keinoja sovellettiin ensimmäisen kerran työelämään.

026_juttu6_Tiedon-silta_lihashuolto007_507px_leveys

Perinteinen venyttely edistää lihasten palautumista, tietävät Jyrki Leppihalme (alemmassa kuvassa) ja Markus Härkönen.

026_juttu6_Tiedon-silta_lihashuolto008_507px_leveys

Kontrastivesi mittari- ja fiilisykkönen

Tutkimuksen aluksi savusukellusta ja raivausta jäljiteltiin Työterveyslaitoksen testiradalla, jonka jälkeen saatiin vertailutulokset palautusmenetelmistä.

Lihasvoiman ja -rakenteen, hermostollisen säätelyn sekä lihaksen aineenvaihdunnan palautumista seurattiin 28 tuntiin saakka. Kun tutkittiin kolmesti toistettua 15 minuutin pelastustyötä, esimerkiksi voimantuottonopeus ei palautunut runsaassa vuorokaudessa.

Koehenkilöt tunsivat, että kontrastivesiterapia edisti lihaksiston palautumista noin puolet tehokkaammin kuin viileä vesi ja noin tuplasti paremmin kuin venyttely ja kofeiini.

Testiradan tuloksia varmensivat kenttätutkimuksessa Oulun–Koillismaan pelastuslaitoksen 13 pelastajaa. Toisessa huoneistopaloharjoituksessa he käyttivät kontrastivesimenetelmää, toisella eivät. Myös kenttätutkimus kertoi kontrastiveden tepsivän.

Oksa suosittaa jokaista kokeilemaan, mikä menetelmä tai menetelmien yhdistelmä sopii itselle parhaimmin. Nyt testattujen menetelmien lisäksi esimerkiksi kevyttä lihastyötä, nesteytystä ja rentoutusta kannattaa kokeilla lihaksiston toimintakyvyn palautukseksi.

Hyväksi koettua palautusta on järkevä käyttää yhdestä kolmeen kertaa rasitusta seuraavina kahtena tuntina.

Tärkeä nuorelle, välttämätön vanhalle

Lihaksiston riittävä palautuminen vähentää pitkäkestoisen väsymyksen ja sitä kautta liikuntaelinvaivojen riskiä.

Juha Oksa pitää työelämälle erittäin tärkeänä sitä, että kaikki mainitut lihaksiston aktivointimenetelmät ovat heti kaikkien saatavilla työpaikoilla.

– Työstä palautumiseen on syytä kiinnittää huomiota jo työuran alussa, mutta erityisen tärkeää työstä palautuminen on työuran lopulla.

Oksan mukaan työpaikan kulttuuri säätelee myös työntekijöiden fyysistä hyvinvointia. Oksa toivoo, että Suomessa heräisi myötämieli terveenä pysymiseen, ja jo pienet teot edistävät asiaa.

– Oman koneiston muokkaamisen pitäisi kiinnostaa kaikkia – varsinkin, kun eläkeikä ei ainakaan laske, hän kannustaa.

Tutkimus tuotti koulutuspaketin Pelastaja – huolla lihaksistoasi. Se otetaan vuonna 2016 käyttöön Pelastusopiston uusien palomiesten koulutuksessa ja täydennyskoulutuksissa.

Lisäksi koulutuspakettia tarjotaan pelastuslaitoksille, ja Työterveyslaitoksen asiantuntijat voivat tarvittaessa olla käytettävissä materiaalin esittelyssä.

Työterveyslaitos: Pelastustyötä tekevien toimintakyvyn edistäminen – Lihaksiston palautumista nopeuttavat aktiiviset toimintamallit. Tutkimus.