Työturvallisuus

• 17.05.2017

Valitse vähäpäästöinen työtuoli

Rakennustietosäätiö RTS teetti päästömittauksia työtuoleille ja laati niitä varten myös luokituskriteerit. Parhaat saavat M1-luokituksen, joka on jo vuosia ollut käytössä rakennusmateriaaleissa. Luokituksen avulla ostajat voivat etsiä tuoleja, joiden päästöt on tutkittu. Mitä vähäisemmät päästöt, sen parempi sisäilma. Hengitystieoireiden lisäksi terveydelle vaaralliset yhdisteet voivat aiheuttaa ihoärsytystä.

Tutkittavina oli yhdeksän työtuolia neljältä valmistajalta – niin muhkeita kuin pieniä, selkänojattomia tuoleja. Tuoleista tutkittiin rakennusmateriaalien päästöluokitusten mukaisesti haihtuvat orgaaniset yhdisteet, formaldehydi, ammoniakki, karsinogeeniset eli syöpää aiheuttavat aineet ja hajut. Myös pehmusteiden homeen- ja palonestoaineet tutkittiin.

Monet tuoleista sisälsivät ison määrän yhdisteitä. Se oli odotettavissakin, sillä tuolien rakenteet ovat monimutkaisia. Löydetyt yhdisteet ovat tyypillisiä pehmustetuille huonekaluille, joissa on tekstiiliä, vaahtomuovia sekä muovi- ja metalliosia ja öljyjä.

Yhdisteiden terveydelle vaaralliset päästöt olivat useimmissa tuoleissa pieniä. Muutamassa tuolissa oli varsin paljon pehmusteissa käytettävien pehmittimien päästöjä, yhdessä palonestoainetta ja yhdessä formaldehydiä.

Vuoden 2015 alusta M1-luokitusta on voitu hakea myös päällystämättömille huonekaluille, kuten pöydille, lipastoille ja hyllyille. Luokitustyöryhmän mukaan työtuolit voi luokitella samoin kuin muut pienet pinnat. Kuitenkaan M1-luokituksen saavassa tuolissa ei saa käyttää ruiskutettavia homeenestoaineita.

Tutkituista työtuoleista kuusi saisi M1-luokituksen. Kaksi tuolia sisälsi haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (TVOC) liian paljon, ja yksi tuoli ei läpäissyt hajutestiä.

Rakennustietosäätiö RTS: Rakennusmateriaalien päästöluokitus (M1): Pehmustettujen työtuolien päästöjen tutkiminen ja luokituskriteerien laatiminen työtuoleille. Tutkimus.