Työturvallisuus

• 13.05.2016

Varovaisesti epoksin kanssa

Epoksiyhdisteet ovat yleisiä työperäisten allergisten kosketusihottumien aiheuttajia. Epoksiyhdisteitä käsittelevät muun muassa viemäriputkien saneeraajat ja muut rakennusteollisuuden pinnoittajat. Voimakas epoksiallergia voi syntyä lyhytaikaisesta altistuksesta ja pakottaa alanvaihtoon.

Työterveyslaitos on tehnyt turvallisuuskansion kemikaaliturvallisuudesta epoksipinnoitustyössä. Kansio sisältää ohjeita muun muassa riskinarviointia, suojautumista ja uusien työntekijöiden perehdytystä varten. Se on tarkoitettu niin työntekijöille, esimiehille kuin työterveyshuollolle.

Aineisto on sähköisenä osoitteessa www.ttl.fi/epoksikansio. Paperisena sen voi tilata Työterveyslaitoksen kirjakaupasta www.ttl.fi/verkkokauppa.

Työterveyslaitos: Epoksiyhdisteiden aiheuttamat ammatti-ihotaudit ja niiden ehkäisy rakennusalalla. Tutkimus.