– Tutkimukset osoittavat tietoisuustaitojen harjoittamisen olevan tehokas keino edistää läsnäoloa, tunne-elämän tasapainoa, vuorovaikutustaitoja, hyvinvointia ja onnellisuutta sekä tietysti työssä jaksamista, sanoo tutkija Salla-Maarit Volanen. – Tutkimukset osoittavat tietoisuustaitojen harjoittamisen olevan tehokas keino edistää läsnäoloa, tunne-elämän tasapainoa, vuorovaikutustaitoja, hyvinvointia ja onnellisuutta sekä tietysti työssä jaksamista, sanoo tutkija Salla-Maarit Volanen.

Työhyvinvointi

• 14.09.2020

Vastalääke hektiselle elämälle – kasvatusalan johto sai oman läsnäolo­koulutuksen

Läsnäolon ja keskittymisen kykyä tarvitaan kipeästi kaikkialla nopeatahtisessa yhteiskunnassa, eikä vähiten kasvatus- ja opetusalalla. Uusi verkkokoulutus opettaa alan johdolle tutkittuja tapoja lisätä sekä omaa että työyhteisön hyvinvointia.

Tutkija Salla-Maarit Volasen mukaan tarkkaavaisuudesta nouseva kyky olla läsnä edistää hyvinvointia ja uuden oppimista tehokkaammin kuin mikään toinen yksittäinen kyky.

Huolestuttavaa kyllä, tuo kyky näyttää muuttuvan uhanalaiseksi.

– Aikamme suuri haaste on virikekylläinen ympäristö, joka kannustaa monen asian yhtäaikaiseen tekemiseen. Se kuormittaa, sanoo Folkhälsanin tutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston tutkijana työskentelevä Volanen.

Hektiselle elämälle on onneksi jo olemassa Volasen sanoin vastalääke. Läsnäolo.

Ei voi opettaa, ellei itse osaa

Ympäristöstä kumpuava kuormitus on jo selvästi heikentänyt keskittymiskykyämme. Se taas puolestaan heikentää oppimista, työtehoa, jopa mielenterveyttä.

Ilmiö näkyy koko yhteiskunnassa, myös päiväkodeissa ja oppilaitoksissa.

Volanen sekä hänen perustamansa Terve oppiva mieli -yhdistyksen asiantuntijat ovat siksi tuoneet tarkkaavaisuuden kehittämisen keinoja päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten ulottuville. Vuonna 2017 Volasen vetämä työryhmä sai valmiiksi tietoisuustaitoihin pohjaavan hyvinvointikoulutuksen koulujen opettajille.

Ympäristöstä kumpuava kuormitus on jo selvästi heikentänyt keskittymiskykyämme.

– Lapsen kannalta on tosi tärkeää, että aikuinen mallintaa läsnäolosta kumpuavan aidon ja turvallisuutta henkivän vuorovaikutuksen lapsen kanssa.

Opettajien koulutuksen myötä nousi esille toinen keskeinen kohderyhmä: kasvatus- ja opetusalan johto. Niin päiväkotien johtajat, oppilaitosten rehtorit kuin muut alan johtotehtävissä toimivat hallintoa myöten.

– Päiväkodeissa ja kouluissa tarvitaan koulutettua ja motivoitunutta henkilöstöä, jotta nämä hyvinvointia edistävät taidot jalkautuvat lasten ja nuorten pariin. Tässä johtajilla on tärkeä rooli.

– Läsnäolo ja tarkkaavaisuus lisäävät ongelmanratkaisukykyä, kun stressi ei kahlitse ajattelua, tietää Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa ja Helsingin yliopistossa tutkijana toimiva Volanen.

– Läsnäolo ja tarkkaavaisuus lisäävät ongelmanratkaisukykyä, kun stressi ei kahlitse ajattelua, tietää Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa ja Helsingin yliopistossa tutkijana toimiva Volanen.

Mielen kaaos järjestykseen

Vastatakseen ilmenneisiin tarpeisiin Terve oppiva mieli kehitti Työsuojelurahaston tuella Läsnäoleva johtaja -verkkokoulutuksen. Koulutus tarjoaa kasvatusalan johtajille työkaluja itsensä johtamiseen sekä oman ja työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen.

Vastikään julkaistuun koulutukseen on koottu toimiviksi todettuja käytännön keinoja oman tarkkaavaisuuden ja läsnäolon vahvistamiseen.

– Koulutus avaa muun muassa sitä, miten meidän mielemme toimii. Miten saamme oman mielen kaaoksen rauhoittamaan. Miten kuunnella kehomme viisaita viestejä, Volanen kertoo koulutuksen sisällöstä.

Koulutus tarjoaa kasvatusalan johtajille työkaluja itsensä johtamiseen sekä oman ja työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen.

Omien läsnäolotaitojen harjaannuttamisen lisäksi koulutukseen osallistujat saavat työkaluja, joilla he voivat tukea ja motivoida henkilöstöään tietoisuus-, tunne- ja vuorovaikutustaitojen jalkauttamisessa osaksi arkea.

Nuotteja lukemalla ei opi soittamaan

Koulutus perustuu alan kansainvälisiin ja kansallisiin tutkimustuloksiin sekä opettajille suunnatun koulutuksen tuloksiin.

Kahdeksanviikkoinen koulutus koostuu kahdeksasta teoriavideosta ja kuudesta asiantuntijahaastattelusta. Lisäksi koulutukseen kuluu neljä online-webinaaria sekä harjoituspankki.

Tärkein osa koulutusta ovat eri teemoihin keskittyvät harjoitusäänitteet, joiden avulla omaa tietoisuuttaan ja läsnäoloaan voi harjoittaa.

– Ainoa, mikä tuo hyvinvointia, on käytännön harjoitus. Ja harjoitus, joka on säännöllistä – ainakin alussa mieluusti päivittäistä. Jo 10–15 minuuttia päivässä riittää tuomaan tuloksia.

Jo 10–15 minuuttia päivässä riittää tuomaan tuloksia.

Volanen vertaa tietoisuustaitojen tuomia hyötyjä pianon soiton opiskeluun: soittamaan ei opi vain nuotteja lukemalla. Myös läsnäolo vaatii kokemuksen tuomia oivalluksia.

Aika vaatii ihmisyyden opiskelua

Mutta mistä uupumisen partaalla kulkeva rehtori löytää aikaa läsnäololle, saatikka sen päivittäiselle harjoittamiselle?

– Koulutuksen selkeimpiä ja nopeimpia hyötyjä on se, että asiat hoituvat helpommin. Työmäärä ei tietenkään vähene, mutta ilman stressiä pystyy keskittymään olennaiseen avoimin mielin. Silloin aikaa itse asiassa säästyy, Volanen lupaa.

Itsensä ja itsensä hyväksymisen opiskelu voi kuulostaa itsekkäältä mutta Volasen mukaan asia on juuri päinvastoin. Itsensä ymmärtämisen ja hyväksymisen kautta nimittäin ymmärtää ja hyväksyy myös muita paremmin.

– Tämä on ihmisyyden opiskelua, jota aikamme vaatii. En tiedä mitään tärkeämpää opiskeltavaa taitoa tällä hetkellä.

 

– Verkkokoulutukseen voi osallistua mistä vain ja kuka tahansa, joka kokee kuuluvansa kohderyhmään., kertoo Terve oppiva mieli -yhdistyksen puheenjohtajanakin toimiva Volanen.

– Verkkokoulutukseen voi osallistua mistä vain ja kuka tahansa, joka kokee kuuluvansa kohderyhmään., kertoo Terve oppiva mieli -yhdistyksen puheenjohtajanakin toimiva Volanen.

Lisätietoja: Hyvinvointikoulutus kasvatus- ja opetusalan johdolle.

Hyvinvointikoulutus kasvatus- ja opetusalan johdolle -verkkokoulutus on saatavilla täällä.