Gelcoat-pinnoitetta, joka sisältää noin 40 prosenttia styreeniä, levitetään runkoon telalla ja rullalla. Työntekijät käyttävät hengityksensuojaimina puolinaamareita, joissa on aktiivihiilisuodatin.

Työturvallisuus

• 22.06.2016

Veneenrakennukseen vakautta

Työterveyslaitoksen asiantuntijat laativat aineistot veneenrakentajien koulutukseen ja ohjeet työterveyshuollolle. Ne ja malliratkaisut turvallisista työtavoista auttavat yhä useampaa veneentekijää säilyttämään terveytensä.

Turvallinen lujitemuovityö ja veneenrakennus -malliratkaisu valmistuu tänä vuonna. Aineistot ja malliratkaisu Työterveyslaitoksen verkkosivuilta.

Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden yleinen tavoite on tuottaa turvallisista työtavoista malliratkaisut työtehtäviin, ed joissa yhä on iso sairastumis- ja tapaturmariski.

Pahin liuotin ei korvattavissa

Suomessa toimii ainakin 2 000 veneenrakentajaa tai -korjaajaa, jotka altistuvat työssään liuotinaineille. Alalla on iso riski sairastua pysyvästi aivosairauteen, joka yleensä syrjäyttää työelämästä. Liuottimet ärsyttävät myös ihoa, silmiä ja limakalvoja.

Lujitemuovisten veneiden valmistuksessa pääaltiste on hartsiin liuotettu styreeni. Aiempaa vähemmän styreeniä haihduttavia hartsilaatuja käytetään paljon, mutta silti haitallinen altistuminen on arkea.

Työterveyslaitoksen asiantuntijat arvioivat veneenrakentajien liuotinaltistumista keräämällä rekistereistään työpaikkojen ilmanpitoisuusmittaukset ja työntekijöiden biomonitoroinnit. Lisäksi he selvittivät kahdesta veneenrakennusyrityksestä altistumista ja työturvallisuutta. Näin hankittua altistumistietoa verrattiin aiempiin tutkimuksiin.

Pienet avut, iso hyöty

Ylilääkäri Markku Sainio Työterveyslaitokselta korostaa työturvallisuuden kokonaisvaltaisuutta. Tuoreessa hankkeessa tehtiin tilannearvio veneenrakentamisen terveysriskeistä sekä laadittiin veneenrakennusalan oppilaitoksille työturvallisuuden opetusaineisto ja päivitettiin työterveyshuollon ohjeistus.

Työterveyslaitoksen asiantuntijat esittävät, että selvästi altistuneiden työntekijöiden oireilua pitää seurata. Näin saataisiin liuotinten hermostohaitat minimoitua, mikä ehkäisisi eläköitymistä kustannustehokkaasti.

Sainio arvioi, että veneyrityksissä on keskimäärin edistytty työturvallisuustoimissa. Työturvallisuus ei vaadi isoja taloudellisia satsauksia, kun edistetään kunkin työvaiheen turvallisuutta.

– Hyvä kehitys vaatii työpaikan turvallisuusasioiden nostamista ykkössijalle. Tähän tarvitaan hyvää johtamista, suunnittelua, työterveysyhteistyötä ja työntekijöiden myönteistä suhtautumista.

Valistusta myös työpaikoille

Työterveyshuolloille laadittiin ajantasaiset ohjeet, joita hyödynnetään Terveystarkastukset työterveyshuollossa -kirjan uudistettavassa painoksessa. Kun työterveyshuolto tunnistaa riskit mahdollisimman varhain, ehkäistään veneammattilaisten työkyvyn heikentyminen.

Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Beatrice Bäck luottaa tiedotuksen voimaan. Styreenin haitoista pitää valistaa niin ammattikoulutuksessa, työterveyshuollossa kuin työpaikoilla.

Bäck kertoo, että veneenrakennuksen työturvallisuus on parantunut esimerkiksi 1980-lukuun verrattuna. Nyt yleensä osataan käyttää oikeita käsineitä ja hengityssuojaimia, ja suojaimet ovat aiempaa parempia.

– Pitää vain varmistaa, että alan kaikilla toimijoilla on tieto hyvistä työtavoista, Bäck korostaa.

Useimmiten hyvät ratkaisut ovat yksinkertaisia. Markku Sainio mainitsee, että monien altisteiden haittoja voi ehkäistä samoilla suojaimilla.

Oppilaitoksiin turvatietoa

Veneenrakennuksessa on kolme ammattitutkintoa: veneenrakennuksen perustutkinto, veneenrakentajan ammattitutkinto ja venemestarin erikoisammattitutkinto. Hankkeen myötä työturvallisuusosio on lisätty näiden tutkintojen näyttösuoritusten arviointikohtiin.

Työterveyslaitoksella tehtiin veneenrakennuksen koulutukseen kattava aineisto, jolla lisätään työntekijöiden keinoja minimoida terveysriskit.

Työturvallisuusosiota kokeiltiin hyvin tuloksin Turun Ammattiopistosäätiön veneenrakennuslinjalla syksyllä 2015.

– Veneenrakentajiksi opiskelevat voivat turvallisesti tulla alalle, sillä terveyshaitat ovat estettävissä hyvillä toimintatavoilla, Sainio päättelee.

Lisätietoja:
Työterveyslaitos
Veneenrakentajat – liuotinaltistuksen hallinta työkyvyn tukena
www.tsr.fi